OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Superpozicija

Razmatramo spoj otpornika u kojem djeluje više izvora. Prema načelu superpozicije posljedica djelovanja svih izvora (npr. struja u nekoj grani) može se dobiti tako da se gleda zasebno djelovanje svakog od izvora u spoju, a potom se superponiraju (poslože jedan na drugi) doprinosi svih izvora.

Onaj izvor čije djelovanje određujemo (računski ili mjerenjem) ostavimo u spoju dok sve ostale izvore moramo umrtviti ili pasivizirati:

  • umjesto naponskog izvora postavljamo kratkospojnik
  • strujni izvor odspojimo, tj. na njegovom mjestu ostaje prekid

Na taj način proračun odnosno mjerenje struje ili napona obavljamo u spoju sa samo jednim izvorom. To znači da proračun odnosno mjerenje neke struje ili napona moramo obaviti toliko puta koliko imamo izvora. Tako dobivene parcijalne struje odnosno napone moramo algebarski zbrojiti, tj. kod takvog zbrajanja moramo voditi računa o smjeru parcijalnih struja (odnosno o polaritetu napona).

Važno je naglasiti da načelo superpozicije vrijedi općenito u linearnim sustavima. Dakle ako bi u našem spoju elemenata bio makar samo jedan nelinearni element (npr. neka žarulja) postupak superpozicije ne dolazi u obzir.

Pažnja: snagu možemo odrediti tek nakon što smo ustanovili ukupnu struju (ili napon). Parcijalno izračunavanje snaga i njihovo zbrajanje dovelo bi do krivog rezultata (kliknite za objašnjenje)!

Primjer 1


Slika 1 - zadani električni krug

Opisani postupak primijenit ćemo u prikazanom spoju otpornika $R_1=R_2=R_3=R_4=100 \, \Omega$ u kojem djeluju dva izvora: naponski od $5 \,\text{V}$ i strujni od $20 \,\text{mA}$. Postupkom superpozicije želimo izračunati struju kroz otpornik $R_2$ (odabrani referentni smjer struje udesno). Proračun radimo dva puta. U primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator.

  1. Odstranimo strujni izvor. Na njegovom mjestu imamo prekid. Uobičajenim postupkom za mješoviti spoj otpornika izračunamo struju koju kroz otpornik $R_2$ daje naponski izvor. Dobivamo $10 \,\text{mA}$ sa smjerom udesno:
  2. Na mjesto naponskog izvora postavimo kratki spoj. Izračunamo struju koju kroz $R_2$ daje strujni izvor. Dobivamo struju $8 \,\text{mA}$ smjera ulijevo.
  3. Na kraju superponiramo doprinose i vidimo da je ukupna struja kroz otpornik $R_2$ jednaka $2 \,\text{mA}$ smjera udesno što možemo provjeriti i u simulaciji (cijeli proračun napravite sami za vježbu):
  • Možete i sami upravljati s koracima superpozicije — na početku su oba izvora pasivizirana (naponski zamijenjen s kratkim spojem, strujni s prekidom) u ovom krugu. Klikom na sklopke $\text{S}_1$ i $\text{S}_2$ uključujete pojedine izvore i analizirate njihove doprinose:

Primjer 2


Slika 2 - zadani električni krug

Na shemi je prikazan strujni krug u kojem vidimo tri sklopke $\text{S}_1$, $\text{S}_2$ i $\text{S}_3$. Položaje sklopki možemo kodirati ovako: zatvorenu sklopku označimo oznakom $1$, a otvorenu s oznakom $0$. Za stanje $1 \, 0 \, 0$ izmjerena je struja kroz ampermetar od $10 \, \text{mA}$, a za stanje $0 \, 1 \, 0$ ampermetar je pokazao struju od $2{,}5 \, \text{mA}$. Da li je moguće i kako odrediti struju kroz ampermetar za stanje $0 \, 0 \, 1$ ($\text{S}_1$ i $\text{S}_2$ su otvorene, a $\text{S}_3$ zatvorena)? Ne znamo iznose otpora, niti napon $U_1$.

Kliknite za odgovor!

Provjera:

  1. Simulacija: kliknite ovdje za prikaz simulacije u jednostavnom online simulatoru © Circuit Simulator
  2. Mjerenje: potrebno je sastaviti takav spoj (uzeti da su svi otpori $100 \,\Omega$, a $U_1=4 \,\text{V}$). U pokusu bi digitalni ampermetar u drugom slučaju pokazao negativan predznak struje.
  3. Proračun: prema načelu koje je opisano na početku stranice. Opet uzeti navedene vrijednosti elemenata.

Napomena: stanje u kojem bi sklopke $\text{S}_2$ i $\text{S}_3$ bile istovremeno zatvorene nije dopušteno jer bi time doveli u paralelnu vezu dva idealna naponska izvora različitih napona. Paralelno možemo spojiti samo idealne naponske izvore jednakog napona! Naravno tako da spojimo $+$ na $+$ i $-$ na $-$ pol. Isto tako nije dozvoljeno stanje u kojem bi bila zatvorena $\text{S}_1$ i istovremeno $\text{S}_2$ ili $\text{S}_3$, jer bi u tom slučaju idealni naponski izvor bio u kratkom spoju.