OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Magnetizam · Pomicanje okvira u homogenom magnetskom polju

Prostor je podijeljen u dva dijela. U lijevom (obojenom) dijelu postoji homogeno magnetsko polje. Silnice magnetskog polja imaju smjer iz zaslona. U desnoj polovici nema magnetskog polja. Vodljivi pravokutni okvir može se pomicati u ravnini zaslona na dva načina: jednoliko (automatski) ili ručno (uhvatite okvir lijevim klikom miša i slobodno ga pomičete).

Pričekajte nekoliko sekundi za pripremu appleta

Ako postoji promjena toka (broja silnica) kroz površinu okvira inducirat će se napon odnosno struja. Inducirana struja je jednaka $i_{\text{ind}}={u_{\text{ind}} \over R}$ (gdje je $R$ je otpor vodiča od kojeg je napravljen okvir, a $u_{\text{ind}}$ inducirani napon). Dok je cijeli okvir u prostoru magnetskog polja nema induciranog napona, jer nema promjene magnetskog toka. A kada okvir izlazi ili ulazi u magnetsko polje tok se mijenja što prema Faradayevom zakonu stvara inducirani napon odnosno struju. Iznos induciranog napona odnosno struje ovisi o brzini promjene toka. Brža promjena toka znači veći inducirani napon. Polaritet napona odnosno smjer struje ovisi o tome da li se tok povećava ili se smanjuje (Lenzov zakon). Zato na grafu struje možete vidjeti pozitivne i negativne vrijednosti struje. Za određivanje smjera struje koristimo pravilo desne ruke. Prolaskom struje kroz okvir zapravo prolaze naboji. Zanimljivo je da ukupan naboj koji prođe kroz okvir ne ovisi o brzini promjene toka nego samo o razlici početnog i konačnog toka. Naime veća brzina promjene znači veću struju koja međutim teče kraće vrijeme.

Pitanje:

Početni tok je $\varPhi_{0}=XXXX \text{ Vs}$, a kada okvir izađe iz polja tok je nula $({\varPhi_{1}=0 \text{ Vs}})$. Koliki naboj je prošao okvirom? Otpor vodiča neka je $YYYY \, \Omega$.

Prikaži postupak i odgovor...