Okretno magnetsko polje (3-fazno)  

f= Hz      


Tri zavojnice postavljene su pod kutem od 120 stupnjeva. Zavojnice su (u zvijezda spoju) priključene na trofazni sustav napona (crvena na fazu R). Promatramo magnetsko polje u točki koja se nalazi na presjecištu osi zavojnica. Vektor polja pojedine zavojnice je u smjeru osi dok rezultantni vektor može zauzimati različite položaje.
U normalnom režimu rada (kada je sve spojeno) vektor rezultantnog polja se okreće i ima jednaki iznos. Smjer okretanja se promijeni ako zamijenimo priključak na dvije zavojnice. U ovoj simulaciji možete zamijeniti priključnice S i T (klikom na tipku "RST" odnosno "RTS"). U stvarnosti treba u pojedinim slučajevima prije priključka motora ma mrežu provjeriti- ustanoviti redoslijed faza u priključnici, jer nepravilan priključak može prouzročiti kvar na mehanizmu koji pokreće motor. Kod prekida jedne od zavojnica vektor rezultantnog polja mijenja iznos (a motor "gubi" snagu). Ovdje se simulira situacija nakon prekida faze R (kliknite na tipku "prekid faze R"). Zanimljivo je pogledati kakve posljedice na rezultantni vektor ima promjena frekvencije. koju možete "regulirati" od 25-100 Hz. Nakon zadavanja novih podataka (odabiranja režima rada) kliknite na tipku kreni i animacija počinje. Ostale tipke u nizu koristite za upravljanje animacijom. Praktički se ova pojava (okretno polje) koristi u elektromotorima u kojima polje "povlači"-okreće rotor. Rotor pri tom postaje magnet zbog induciranih struja. U stvarnosti okretno polje postoji u većem dijelu prostora, a ne samo u jednoj točki kako je prikazano u simulaciji. "Okreće" se skup silnica magnetskog polja.

I.Felja 2004.