Određivanje redoslijeda  faza trofaznog sustava   

upišite izmjerene napone:
U10' = V
U20' = V
U30' = V
Uf= V,
upišite redoslijed faza:mjerilo: V/divDobili ste shemu spoja u kojem jedna žarulja svijetli jače. Zaključite koji je pravilan redoslijed faza i odgovarajući slijed brojeva upišite u predviđeno polje. Nakon toga kliknite na pripremi vektore. Dobivate vektore koje trebate sami ucrtati na dijagram tako da postignete njihovo sastavljanje u jednoj točki ,a ta je onda 0'.  Vektor se pomiće tako da ga "uhvatite" za zaperak, a rasteže se tako da ga uhvatite za kružić pri vrhu strelice. Ako se applet koristi nakon stvarnog pokusa, mogu se upisati rezultati mjerenja (ovdje naponi odstupaju od gore navedenih odnosa, jer uvijek postoji razlika u otporima) .  Klikom na tipku "naponi?" program će prema ucrtanim vektorima izračunati napone. Klikom na tipku "pomoć" dobivate kružnice koje se sastaju u točki 0' .U program je ugrađena slučajnost tako da nakon što kliknete na tipku ponovi možete dobiti drugačiji redoslijed faza...

ZOEEM 2004.