OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Trofazni sustav · Trošilo u zvijezda spoju
Ovim virtualnim pokusom možete istražiti različite konfiguracije trofaznog trošila u zvijezda spoju — dobit ćete fazorski prikaz svih napona i struja te vrijednosti svih fazora kao i snaga u spoju. Isto tako možete analizirati posljedice neregularnog rada sustava (prekidi i/ili kratki spojevi). Prije izvođenja pokusa u labosu sjetite se da sva trošila imaju svoj nazivni napon — veći napon može uništiti trošilo (zato treba koristiti odgovarajuće osigurače), a na manjem trošilo ne funkcionira dobro.
Trofazni izvor je simetričan (sva tri izvora imaju isti napon), spojen u zvijezdu, a fazori napona izvora su međusobno razmaknuti za $120°$. Kada je i trofazno trošilo spojeno u zvijezdu lako vidimo iz sheme da su struje kroz neku liniju (linijske struje) i pripadnu fazu trošila (fazne struje trošila) iste: $$I_\text{linijska} = I_\text{fazna (trošilo)}$$ Kod simetričnih izvora spojenih u zvijezdu za napone između pojedinih linija — linijske napone (npr. ako spojimo voltmetar između prve i druge linije) vrijedi sljedeća relacija: $$U_\text{linijski} = \sqrt{3} U_\text{fazni (izvor)}$$

Trošilo u zvijezdi može biti simetrično (impedancije sve tri faze trošila su jednake po iznosu i kutu) ili nesimetrično, spojeno s nul-vodičem (žicom), nul-vodičem s impedancijom $\underline{Z}_0 \neq 0$ ili bez nul-vodiča.

Pregled konfiguracija trošila u zvijezdi:
  1. Simetrično trošilo u zvijezdi bez nul-vodiča $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
  2. Nesimetrično trošilo u zvijezdi bez nul-vodiča $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
  3. Simetrično trošilo u zvijezdi s nul-vodičem $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
  4. Nesimetrično trošilo u zvijezdi s nul-vodičem $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
  5. Simetrično trošilo u zvijezdi s nul-vodičem s impedancijom $\underline{Z}_0$ $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
  6. Nesimetrično trošilo u zvijezdi s nul-vodičem s impedancijom $\underline{Z}_0$ $\longrightarrow$ kliknite za više detalja
Izračun snaga:

Radne i jalove (pozitivna $\rightarrow$ induktivna, negativna $\rightarrow$ kapacitivna) računamo pojedinačno po fazama trošila na već uobičajen način, a za ukupnu radnu i jalovu snagu trofaznog trošila sumiramo pojedinačne radne, odnosno jalove snage. Prividne snage računamo preko trokuta snaga $\longrightarrow$ kliknite za više detalja.

Važnost nul-vodiča:

Ako je trofazno trošilo u zvijezdi spojeno četverovodno (s uključenim nul-vodičem između zvjezdišta izvora i zvjezdišta trošila) onda će na svakoj fazi trošila biti napon jednak faznom naponu izvora — čak i kada se radi o nesimetričnom trošilu! Ako se dogodi prekid jedne faze trošila (npr. pregaranje osigurača u prvoj liniji) preostale dvije faze trošila će nastaviti raditi normalno $\longrightarrow$ kliknite za primjer. Štoviše, ako dođe do prekida u dvije faze trošila preostala faza trošila će i dalje raditi normalno $\longrightarrow$ kliknite za primjer.


Napomena:

U stvarnosti prekid nul-vodiča može nastati nepažljivim spajanjem ili fizičkim prekidom nul-voda (npr. vremenske nepogode). Kod prekida nul-vodiča može doći do većih poremećaja u fazama nesimetričnog trošila. Ako napon pojedine faze trošila prijeđe nazivni napon dolazi do pregaranja osigurača ili oštećenja trošila, a ako napon faze trošila padne ispod nazivnog napona trošilo će raditi neispravno. Isto tako, u stvarnosti se prekid pojedine faze trošila može izazvati:

  • isključenjem trošila te faze
  • pregaranjem osigurača
  • lošim spojem ili fizičkim prekidom voda