OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Elektrostatika · Silnice točkastih naboja

U istu ravninu program postavlja tri točkasta naboja u slučajnom rasporedu. Naboji su označeni s $1$, $2$ i $3$ te odmah izračunava te nacrta silnice nastalog elektrostatskog polja. Naboj $1$ ima iznos $Q$ i pozitivan je, dok su $2$ i $3$ negativni, a iznos im je $Q \over 2$.

Novu konfiguraciju naboja možete zadati pritiskom na tipku: .

Naboje možete "uhvatiti" mišem i postavljati u nove položaje (postavite "kursor" na naboj i sa stisnutom tipkom ga pomičite). Ako stavite naboj "jedan na drugi" njihovi se naboji zbrajaju. Tako možete npr. sve naboje staviti u jednu točku pa je ukupan naboj nula (ovdje: $+Q$, $-{Q \over 2}$, $-{Q \over 2}$), odnosno nema elektrostatskog polja.

Pričekajte nekoliko sekundi za pripremu appleta