OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Magnetizam · Inducirani napon zbog promjene površine petlje
Pričekajte nekoliko sekundi za pripremu appleta

Na slici je prikazana pravokutna vodljiva petlja u kojoj se jedna (zelena) stranica može pomicati. Ostale stranice su od vodljivog materijala. Dvije usporedne stranice su "tračnice" po kojima klizi zelena stranica. Tračnice, lijeva stranica i zelena stranica predstavljaju pravokutnu površinu kroz koju prolaze silnice magnetskog polja i stvaraju magnetski tok. Promjenom položaja zelene stranice (štapa) mijenja se površina (povećava ili smanjuje), a s tim u vezi i magnetski tok. Zbog promjene toka prema Faradayevom zakonu inducira se napon. Uhvatite mišem zelenu stranicu i pomičite je lijevo desno. Na grafu dobivate vremensku ovisnost induciranog napona (za polaritet je referentna donja priključnica). Pokazuje se da je inducirani napon u štapu $(U_{\text{ind}})$ umnožak magnetske indukcije $B$, duljine štapa $l$ i brzine štapa $v$:$$U_{\text{ind}}=B \cdot l \cdot v$$

Osim slobodnog pomicanja zelenog štapa mišem možete odabrati nekoliko pripremljenih gibanja štapa po tračnicama:

  • jednoliko pomicanje
  • ubrzano pomicanje
  • pomicanje desno-lijevo po sinusnom zakonu