OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Magnetizam · Magnetsko polje dvožičnog ravnog voda
Pričekajte nekoliko sekundi za pripremu appleta