OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Vježba — primjena Kirchhoffovih zakona
Strujne i naponske prilike u strujnom krugu (električnoj mreži) uspostavljaju se u skladu s dva zakona (I. za struje i II. za napone) koja je ustanovio njemački fizičar Gustav Kirchhoff (1824.-1887.). Poznavanje ovih zakona (koji se ponekada nazivaju pravila) ključ je za razumijevanje strujnih krugova i postupaka njihova rješavanja.

U ovoj interaktivnoj vježbi trebate pronaći sve nepoznate struje i napone koristeći se temeljnim zakonima električnih krugova — Kirchhoffovim zakonima i Ohmovim zakonom. Na shemi je prikazana složenija električna mreža (kombinacija otpora i izvora). Na početku su nasumično ucrtani polariteti izvora te referentni smjerovi struja i polariteta napona na otpornicima. Isto tako nasumično su zadane vrijednosti svih otpornika, ali i samo neke struje i/ili naponi na otpornicima. Kada kliknete za početak rješavanja vježbe program će vas postupno voditi kroz izračun svih preostalih nepoznanica. Ako ustanovite da neka struja ima suprotan smjer od referentnog ili napon suprotni polaritet od referentnog upišite ih s negativnim predznakom! Rezultate zaokružite na tri decimale, a program će prihvaćati sve odgovore unutar $3 \%$ od tražene vrijednosti. U svakom koraku rješavanja imate na raspolaganju pomoć — kratko objašnjenje kako izračunati trenutnu nepoznanicu, a ako baš nikako ne možete doći do točnog odgovora možete preskočiti korak i dobiti točan odgovor.

Na kraju ćete dobiti ocjenu rješavanja vježbe kao i statistiku. Naravno, za visoku ocjenu treba imati što manje krivih odgovora, traženja pomoći i preskakanja.

Ako niste zadovoljni sa svojom ocjenom još jednom proučite Kirchhoffove zakone, a onda krenite na novi zadatak i probajte poboljšati ocjenu i pritom izvježbati primjenu Kirchhoffovih zakona!

Krenite s rješavanjem i pokušajte postupno pronaći sve nepoznate struje i napone u krugu...

Dodatno:

Ovakve zadatke u kojima nisu zadane vrijednosti izvora ne možete jednostavno simulirati. Ipak, nakon što riješite vježbu možete ovdje kliknuti te korištenjem programa za simulaciju pripremiti mrežu i provjeriti svoje (i programsko) rješenje.