OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Vježba — sustav Kirchhoffovih jednadžbi

U ovoj vježbi rješavamo mrežu s dvije nezavisne konture (petlje), dva čvora i tri grane, u kojoj su zadane sve vrijednosti napona izvora kao i otpornika. Stavljanjem mreže u pogon automatski se uspostavljaju strujne i naponske prilike u skladu s dva Kirchhoffova zakona (detaljnije). Ovdje želimo primjenom Kirchhoffovih zakona odrediti sve struje te napone na otpornicima. Riješite zadatak i probajte osvojiti što bolju ocjenu $\left( 10 / 10 \right)$!

Klikni za podsjetnik na postupak primjene KZ!


Uputa:

U pokusu možete mijenjati sve parametre kliznicima, a izvorima možete i obrnuti polaritet klikom na $U_1$ ili $U_2$. Klikom na svaku ucrtanu struju (strelicu ili oznaku) možete promijeniti njen pretpostavljeni smjer (prema njemu se ucrtavaju referentni polariteti na otpornicima). Potom možete odabrati par nezavisnih kontura, a klikom na svaku od njih (na konturu ili oznaku) možete joj promijeniti smjer obilaska. Dodatno, imate opciju odabira slučajnih vrijednosti parametara i svih smjerova struja i obilaska kontura (klik na Novi zadatak) te povratka na početne vrijednosti (klik na Reset).

Prema odabranim smjerovima struja i obilaska kontura trebate ispravno namjestiti sve predznake struja i napona u Kirchhoffovim jednadžbama. Nakon toga trebate riješiti sustav jednadžbi, a na kraju možete provjeriti svoja rješenja. Sustav će zaokružiti Vaše rješenja na $2$ decimale pa će ga prihvatiti ako je unutar $3\%$ od točnog rješenja.

Postavite vrijednosti elemenata i odaberite pretpostavljene smjerove struja i obilaska kontura te čvor za KZS:

Potom pokušajte ispravno postaviti sve predznake struja i napona u Kirchhoffovim jednadžbama prema gornjoj shemi:

čvor $\text{A}$:+$I_1$+$I_2$+$I_3 = 0$
$\text{I.}$ kontura:+$U_1$+$I_1 \cdot R_1$+$I_2 \cdot R_2 = 0$
$\text{II.}$ kontura:+$U_2$+$I_2 \cdot R_2$+$I_3 \cdot R_3 = 0$

Provjeri jednadžbe!

Napomena: jednadžbe ocjenjene s OK* su matematički ispravne iako bi po pravilima svi predznaci trebali biti obrnuti!