OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Mješoviti spoj otpornika — simulacija
 • U simulaciji se istovremeno izvode dva primjera mosnog spoja otpornika priključenog na naponski izvor $U=12 \text{ V}$.
 • Istražite kako možete sami mijenjati strukturu i parametre kruga te kako to utječe na izmjerene vrijednosti struja i napona. Na primjer, desnim klikom miša na neki element otvara se Edit prozor u kojem možete mijenjati parametre elementa.
 • U shemi su korišteni ampermetri (spojeni su serijski) koji mjere struje kroz pojedine grane, a potencijale čvorova očitavamo pomoću TP (test point) elementa $\rightarrow$ kao da smo + voltmetra spojili na neki čvor, a − voltmetra na masu. Ako postavite pokazivač miša iznad nekog otpornika prikazat će se pri dnu simulacije i njegova snaga.
 • Info: u ovom primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator

Lako prepoznajemo spoj u prvom slučaju na slici a) — poznat je pod nazivom mosni spoj (Wheatstoneov most). I u drugom slučaju na slici b) radi se o mosnom spoju koji je samo drukčije nacrtan. U oba prikazana slučaja je otpornik u mostu označen s $R_5$.

Mosni spoj ima interesantno svojstvo prema kojem uz određen odnos elemenata (ovdje otpornika), struja kroz okomiti otpornik u mostu (ovdje označen s $R_5$) postane jednaka nuli. To znači da točke $2$ i $3$ dolaze na isti potencijal. Voltmetar ili ampermetar koji spojimo između tih točaka u tom slučaju pokazuju nulu. To je onda mosni spoj u ravnoteži pa u tom slučaju možemo pojednostavniti krug:

 1. možemo otpornik $R_5$ zamijeniti sa žicom (kratko spojiti) — onda nam preostaje serija dviju paralela: $R_1 \, || \, R3$ i $R_2 \, || \, R_4$
 2. ili možemo otpornik $R_5$ odspojiti (maknuti iz kruga) — onda nam preostaje paralela dviju serija: $R_1 + R_2$ i $R_3 + R_4$

Važno: ako mosni spoj nije u ravnoteži onda ne možemo zanemariti $R_5$ pa moramo riješiti krug na kompliciraniji način: pretvorbom trokut $\longleftrightarrow$ zvijezda!

Odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Na koji otpor treba postaviti otpornik $R_3$ kako bi mosni spoj u prvom slučaju na slici a) bio u ravnoteži? Kao pomoć imate na desnoj strani simulacije kliznik kojim jednostavno zadajete vrijednost otpora $R_3$ za slučaj a).
  Prikaži odgovor...
 2. Na temelju odgovora na prvo pitanja nađite uvjet za ravnotežu mosta!
  Prikaži odgovor...
 3. Na koji otpor treba postaviti otpornik $R_3$ kako bi mosni spoj u drugom slučaju na slici b) bio u ravnoteži? Opet, kao pomoć imate na desnoj strani simulacije kliznik kojim jednostavno zadajete vrijednost otpora $R_3$ za slučaj b).
  Prikaži odgovor...
 4. Što je korisno provjeriti kada naiđete na mosni spoj u zadatku na ispitu?
  Prikaži odgovor...

Dodatno o mosnim spojevima:

Česta je upotreba mosnog spoja u mjernoj i regulacijskoj tehnici. Postoje mnoge varijante s različitim elementima u granama mosta, neki od njih su (uz poveznice na Wikipediju):