OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Mješoviti spoj otpornika — simulacija
  • U simulaciji se izvodi mješoviti spoj otpornika na naponski izvor $U = 12 \text{ V}$. Početno je zadan isti krug kao kod zadatka za vježbu.
  • Istražite kako možete sami mijenjati strukturu i parametre kruga te kako to utječe na izmjerene vrijednosti struja i napona. Na primjer, desnim klikom miša na neki element otvara se Edit prozor u kojem možete mijenjati parametre elementa.
  • U shemi su korišteni ampermetri (spojeni su serijski) koji mjere struje kroz pojedine grane, a potencijale čvorova očitavamo pomoću TP (test point) elementa $\rightarrow$ kao da smo + voltmetra spojili na neki čvor, a − voltmetra na masu. Ako postavite pokazivač miša iznad nekog otpornika prikazat će se pri dnu simulacije i njegova snaga.
  • Info: u ovom primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator

Dodatni zadatak za vježbu:
Pretpostavimo da u zadatku nije zadan napon izvora $U$ nego npr. struja od $1 \text{ A}$ kroz otpornik od $3 \text{ } \Omega$. Pitamo se koliki je napon izvora $U$ potreban u tom slučaju? Kako nam u tome može pomoći ovaj program za simulaciju:

  1. zadamo bilo koji napon izvora $U$ i za njega pročitamo (izmjerimo) kolika je struja kroz otpornik od $3 \text{ } \Omega$
  2. potom treba napon izvora $U$ proporcionalno povećati (ili smanjiti) dok ne postignemo traženu struju od $1 \text{ A}$!
    • ako je struja kroz otpornik $3 \text{ } \Omega$ kod napona izvora $U = 12 \text{ V}$ jednaka $333 \text{ mA}$, onda za struju od $1 \text{A}$ treba napon izvora $U$ povećati za ${1 \over 0,333} \approx 3$ puta!
    • na kraju promijenite napon izvora na $U = 36 \text{ V}$ (desni klik na izvor pa onda odaberite Edit) te provjerite struju kroz otpornik od $3 \text{ } \Omega$, dobivate upravo $1 \text{ A}$
Pripazite: korišteno načelo proporcionalnosti vrijedi za spojeve s linearnim elementima!