OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Mješoviti spoj otpornika — vježba

Razmatramo primjer tipičnog zadatka iz OE — mješoviti spoj otpornika priključen na naponski izvor $U$. Kod ovakvih zadataka moguća su dva slučaja:

  1. Zadani su svi otpori i napon izvora $U$, a treba izračunati sve (ili samo neke) struje, napone i snage. Ovo je jednostavniji slučaj za koji postoji "receptura" prema kojoj postepenim "sažimanjem" serija i paralela dolazimo do ukupnog otpora i struje, a zatim i do pojedinačnih napona, struja i snaga.
  2. Zadani su "miješani" podaci, tj. neki otpori, naponi, snage ili struje, a treba izračunati (sve) preostale nepoznate veličine. Ovdje su moguće razne kombinacije zadanih podataka pa se prema njima treba napraviti plan rješavanja, tj. ustanoviti odakle početi izračun kao i redoslijed izračunavanja (jednadžbe KZS i KZN).

U primjeru na slici prikazan je mješoviti spoj otpora za koji su poznati iznosi svih otpora i napon izvora $U$, a treba izračunati sve ostalo. Dodatno, možete mijenjati sve parametre početnog kruga i potom zatražiti rješenja, a tako možete provjeriti svoje proračune na papiru. U shemi su ucrtani pretpostavljeni smjerovi svih struja i polariteti napona na otpornicima (+ gdje struja ulazi) — ako je struja negativna, onda je obrnutog smjera od pretpostavljenog u shemi! Isto tako — ako je napon na otporniku negativan, onda je polaritet tog napona obrnut od onoga koji je pretpostavljen u shemi. Preporučujemo da uz početni slučaj riješite za vježbu barem 3-4 različita mješovita kruga (postavite sami parametre kruga ili odaberite slučajni odabir kruga).

Zadaj svoje vrijednosti ili klikni za random krug...

$U=$ $\text{ V}$
$R_1=$ $\text{ } \Omega$
$R_2=$ $\text{ } \Omega$
$R_3=$ $\text{ } \Omega$
$R_4=$ $\text{ } \Omega$
$R_5=$ $\text{ } \Omega$
$R_6=$ $\text{ } \Omega$