OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Izmjenični strujni krugovi · Paralelne kombinacije elemenata R, L i C
Elemente $R$, $L$ i $C$ možemo spajati na razne načine i priključivati ih na različite izvore. Ovdje razmatramo priključak na sinusni naponski izvor $u \left( t \right)$ pojedinih elemenata $R$, $L$ i $C$ ili njihovih paralelnih kombinacija: $RL$, $RC$, $LC$, $RLC$. Sinusni napon $u \left( t \right)$ ima amplitudu $U_\text{m} = 100 \sqrt{2} \text{ V}$, efektivnu vrijednost $U = 100 \text{ V}$, početni kut $\alpha_\text{U} = 0°$, a njegova kružna frekvencija je $\omega = 100 \text{ } {\text{rad} \over \text{s}}$. Poznato je da sinusne veličine možemo prikazivati vektorima ili kompleksnim brojevima (fazorima) kako je prikazano na ovoj poveznici. A ovdje upravljate s programom koji nakon odabira kombinacije elemenata i njihovih vrijednosti elemenata obavi proračun i nacrta fazorski dijagram preko kojeg možete može analizirati strujne, naponske i fazne prilike u zadanom krugu. Fazorski dijagram odgovara vektorskom dijagramu kada ga crtamo s vektorima efektivnih veličina (baš kako je i uobičajeno). U tom slučaju je jedina bitna razlika u načinu prikaza — fazorski dijagram je u kompleksnoj ravnini, a vektorski u $xy$ ravnini. Treba naglasiti da se proračun i analiza odnosi na stacionarno (ustaljeno stanje) koje obično nastupa vrlo brzo nakon trenutka uključenja spoja elemenata na izvor. Zbog jednostavnosti možete postavljati iznose induktivnog $X_\text{L} = \omega L$ i kapacitivnog $X_\text{C} = {1 \over {\omega C}}$ otpora umjesto induktiviteta $L$ ili kapaciteta $C$.

zadajte parametre kruga:

$U_\text{m}=100 \sqrt{2} \text{ V}$   $\alpha_\text{U}=0°$   $\omega=100 \text{ } {\text{rad} \over \text{s}}$
$R_\text{ }$
$X_\text{L}$
$X_\text{C}$
FAZORSKI DIJAGRAM

rezultati:

$\dot{U} = \text{...} \angle \text{...}° \text{ V}$!?
$\dot{I}_\text{R} = \text{...} \angle \text{...}° \text{ V}$!?
$\dot{I}_\text{L} = \text{...} \angle \text{...}° \text{ V}$!?
$\dot{I}_\text{C} = \text{...} \angle \text{...}° \text{ V}$!?
$\dot{I} = \text{...} \angle \text{...}° \text{ A}$!?
$Z = \text{... } \Omega$!?
$\varphi = \text{...}°$!?