superpozicija

uputa

Sorry, you need a Java-enabled browser to see thesimulation.

 Na slici je prikazan razmatrani spoj elemenata. Sklopku prebacujete u drugi položaj tako da postavite kursor na nju i pritisnete tipku miše (pazite na nedozvoljena stanja to znači da prije zatvaranja S2 ili S3 isključite S1)  Ako se to ipak dogodi  program stane. Potrebno je otvoriti sklopku i kliknuti na RESET gore desno.

Struju Iamp "mjerite" tako da kursor postavite na spojni vod (koji poplavi) rezultat očitate dolje desno.Na jednak način možete "izmjeriti" i ostale struja  i napone na otpornicima.

U simulaciju je dodana preklopka kojom možete umrtviti U1 tj. prebacivanjem preklopke na mjesto tog izvora postavljate kratki spoj. Na taj način možete lako ustanoviti doprinose izvora od 5 V i 10 V...

 I.Felja 2007.