OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Spoj za kompenzaciju — simulacija
  • Kliznikom na desnoj strani možete upravljati s naponom izvora $U_\text{x}$! Možete li dobiti struju kroz izvor $U_\text{x}$ jednaku nuli?
  • Info: u ovom primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator

Spoj za kompenzaciju se u raznim varijantama koristi u mjernoj tehnici. Ako se napon $U_\text{x}$ podesi na odgovarajući iznos tada je taj izvor $U_\text{x}$ neopterećen, tj. kroz njega ne prolazi struja. Kompenzacija se može postići i s promjenom otpornika (klizni otpornik) u serijskom spoju. Onda se preko otpora (položaja kliznika) može odrediti nepoznati napon $U_\text{x}$ (to je onda napon u praznom hodu).

Pitanje: koliki treba biti $U_\text{x}$ da bi se u prikazanom krugu postigla kompenzacija? Naravno, ovo možete saznati u simulaciji, a za vježbu probajte to izračunati na papiru (npr. preko metode superpozicije).
Prikaži odgovor...