kocka

uputa

Sorry, you need a Java-enabled browser to see thesimulation.

U pojedinim prigodama se postavljaju zadaci "za zabavu" u kojima se razmatraju razne konfiguracije otpornika. Jedan od njih je problem "kocke". Bridovi ove kocke (kostur) su napravljeni od jednakih otpornika R. Traži se otpor između pojedinih vrhova takve kocke. Osim korištenja metoda za analizu električkih mreža (detaljan postupak rješavanja metodom napona čvorova pogledajte ovdje...) koriste se intuitivne metode u kojima uočavamo simetrije u raspodjeli struja zbog koje su pojedini vrhovi na istom potencijalu. Točke istog potencijala se mogu spojiti i time se spoj pojednostavni. Tu je i primjena transformacije trokut-zvijezda. Ovdje imate priliku programom za simulaciju pogledati (izmjeriti) potencijale postavljanjem kursora na željenu točku (čvor). Poznato je (iz literature - pogledati na netu stranice uz pojam resistor cube) da je npr. ukupan otpor između dijagonalnih vrhova kocke (5/6)·R. To ovdje dobijete (pokusom) ako napon podijelite sa ukupnom strujom. Možete čak priključak mase odnosno napona ili struje premjestiti u neki drugi vrh (pročitajte uputu za program) i opet promatrati kako se struja "rasprši" po mreži otpornika odnosno ustanoviti ukupnan otpor. Možda bi nakon ovoga mogli probati sami "ručnim" postupkom izračunati otpor (barem za dijagonalne vrhove).

Napomena:
prikazani način ucrtavanja izvora uobičajen je u elektroničkim sklopovima. Podrazumijeva se da je drugi pol izvora (ovdje minus) spojen na masu. Na taj način shema postaje preglednija!

I.Felja 2006-2013