Električni most

uputa

Sorry, you need a Java-enabled browser to see thesimulation.

 Ovdje koristimo program za simulaciju koji  nakon ucrtavanja sheme i zadavanja vrijednosti napona i otpornika "izračunava" struje napone i snage. Struja je prikazana "putujućim" točkicama koje ukazuju na iznos i smjer . Postavljanjem kursora na pojedini element dobivamo desno dolje podatke za struju napon i snagu (pogledajte upute za korištenje ovog programa)

Spoj prema slici a)  poznat je pod nazivom: mosni spoj (Wheatstone-ov most). Vrijednosti parametra su prikazane na slici. Spoj ima interesantno svojstvo prema kojem uz određen odnos elemenata (ovdje otpornika), struja kroz okomiti otpornik (ovdje R5) postane jednaka nuli. To znači da točke 2 i 3 dolaze na isti potencijal. Voltmetar ili ampermetar koji  spojimo između tih točaka u tom slučaju pokazuju nulu.

Česta je upotreba mosnog spoja u mjernoj i regulacijskoj tehnici. Postoje mnoge varijante sa različitim elementima u granama mosta (Thomsonov, Robinsonov, Wienov itd.). Pitanje: Na koji iznos treba podesiti otpornik R5 pa da most dođe u ravnotežu? (izračunajte i provjerite na simulaciji). 

Na slici b) prikazan je isti most koji  je nacrtan na malo drugačiji način. Važno: Često je prije rješavanja nekog zadatka potrebno najprije "prepoznati"  eventualni mosni  spoj. Nadalje je nakon prepoznavanja potrebno provjeriti da li je most u ravnoteži. Ako je most u ravnoteži , postupak rješavanja će biti jednostavniji...                                              

 I.Felja 2006.