ELEKTROTERHNIČKI LABORATORIJ        
U-I karakteristika laboratorijskog izvora

zadajte otpor trošila  R(W) :

      

zadajte parametre izvora

Up(V)   
Ik(A)    


Na slici je prikazana karakteristika laboratorijskog izvora koji može raditi kao strujni i kao naponski izvor. Horizontalna (plava) linija označava područje kada je izvor naponski tj. daje konstantan napon. Taj se napon može regulirati (ovdje od 0 do 8 V). Idealni naponski izvor bi imao ovu (horizontalnu) liniju produženu do.... Vertikalna linija označava područje rada izvora konstantne struje (Ik). Ta se struja može regulirati (0-1,2 A). Kod idealnog strujnog izvora ta se linija produžava prema gore do... U kojem će režimu izvor raditi ovisi o opteretnom otporniku. Radna točka (Q) je presjecište U-I karakteristika. Nakon što podesite Up i Ik možete istražiti kako područje rada ovisi o opteretnom otporu. Evo probajte... U stvarnosti su takvi izvori napravljeni pomoću elektroničkih komponenti. Važan je podatak o stabilnosti napona odnosno struje (odstupanje od horizontale odnosno vertikale).

 Opis  (način korištenja)  jedne izvedbe laboratorijskog izvora možete pogledati ovdje..........