Automatsko generiranje pitanja iz istosmjernih krugova