OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Elektrostatika · Voltin elektrofor

 • Interesantna naprava koja je svojevremeno služila za dobivanje veće količine naboja. Sastoji se od:
  1. ploče od izolatora (danas je to obično PVC)
  2. metalnog diska sa izoliranim drškom
  3. materijala za trljanje (nije prikazan na slici)
  Promjer diska je oko $20 \text{ cm}$.
 • Danas se elektrofor koristi pri tumačenju influencije dok se za dobivanje naboja koriste druge naprave (izvori visokog napona).

KAKO FUNKCIONIRA ELEKTROFOR?

 • Disk se odvoji od izolatora, a izolator se natrlja nabije odgovarajućim materijalom (PVC sa tkaninom, staklo kožom). Postavite kursor u sliku desno i pratite animaciju. Na animaciji je izolator od stakla tako da se natrlja kožom i tako postane pozitivan. Sada se metalni disk približava odnosno postavi na izolator. Pri tom dolazi do influencije, a to znači da se naboji u metalnoj ploči razdvoje (stvaraju se slojevi naboja). U sljedećem koraku se metalna ploča uzemlji (dovoljan je doticaj rukom).
 • Budući da negativne naboje na metalnoj ploči "drže" preko Coulombove sile oni pozitivni sa izolatora, pozitivni naboji s diska se neutraliziraju i na njemu ostanu samo negativni. Na kraju se metalni disk odvoji od izolatora. S preostalim negativnim nabojima s diska mogu se vršiti razni pokusi.
 • Važno je primijetiti da se za podizanje metalnog diska mora utrošiti izvjesna količina energije (savladavanje Coulombovih sila).
 • Za dobivanje nove količine naboja nije potrebno trljanje izolatora jer se naboji s izolatora nisu potrošili. Na animaciji se naboji potroše pri izboju preko fluorescentne cijevi. Pribor potreban za izvođenje stvarnog pokusa kao i tijek izvođenja vidite na slici. Voltin elektrofor se može napraviti u svakoj skromno opremljenoj radionici.
 • Pitanja:
  Kako funkcionira elektrofor koji ima kao izolator plastičnu (PVC) ploču? Koji će naboji ostati na metalnom disku?