OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Elektrotehnički laboratorij · Otpornici

Vrijednosti otpora normirane su u nekoliko tzv. E-nizova koji su prikazani u tablici. Tolerancije u nizu E-12 su uglavnom 5% dok se u nizu E-24 proizvode otpornici sa tolerancijom od 1%. Za označavanje otpora koristi se kodiranje raznobojnim prstenima (pogledati primjer). Nizovi E-6, E-12 i E-24 kodiraju se s četiri, a nizovi E-48 i E-96 s 5 prstena. Zadnji prsten pri tom označava toleranciju. Za odabir najbliže moguće vrijednosti otpora možete koristiti ovaj kalkulator, a ovdje možete dekodirati brojne oznake...

E96 E48 E24 E12 E6
1.00 1.00 1.0 1.0 1.0
1.02        
1.05 1.05      
1.07        
1.10 1.10 1.1    
1.13        
1.15 1.15      
1.18        
1.21 1.21 1.2 1.2  
1.24        
1.27 1.27      
1.30        
1.33 1.33 1.3    
1.37        
1.40 1.40      
1.43        
1.47 1.47      
1.50   1.5 1.5 1.5
1.54 1.54      
1.58        
1.62 1.62 1.6    
1.65        
1.69 1.69      
1.74        
1.78 1.78      
1.82   1.8 1.8  
1.87 1.87      
1.91        
1.96 1.96      
2.00   2.0    
2.05 2.05      
2.10        
2.15 2.15      
2.21   2.2 2.2 2.2
2.26 2.26      
2.32        
2.37 2.37      
2.43        
2.49 2.49 2.4    
2.55        
2.61 2.61      
2.67        
2.74 2.74 2.7 2.7  
2.80        
2.87 2.87      
2.94        
3.01 3.01 3.0    
3.09        
3.16 3.16      
3.24        
3.32 3.32 3.3 3.3 3.3
3.40        
3.48 3.48      
3.57        
3.65 3.65 3.6    
3.74        
3.83 3.83      
3.92   3.9 3.9  
4.02 4.02      
4.12        
4.22 4.22      
4.32   4.3    
4.42 4.42      
4.53        
4.64 4.64      
4.75   4.7 4.7 4.7
4.87 4.87      
4.99        
5.11 5.11 5.1    
5.23        
5.36 5.36      
5.49        
5.62 5.62 5.6 5.6  
5.76        
5.90 5.90      
6.04        
6.19 6.19 6.2    
6.34        
6.49 6.49      
6.65        
6.81 6.81 6.8 6.8 6.8
6.98        
7.15 7.15      
7.32        
7.50 7.50 7.5    
7.68        
7.87 7.87      
8.06        
8.25 8.25 8.2 8.2  
8.45        
8.66 8.66      
8.87        
9.09 9.09 9.1    
9.31        
9.53 9.53      
9.76