OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LABORATORIJSKE VJEŽBE · 2020/2021

2020/2021 — ljetni semestar

O laboratorijskim vježbama

Nastava na FER-u se sastoji od predavanja i laboratorijskih vježbi, a izvodi se u dva ciklusa predavanja i dva ciklusa laboratorijskih vježbi. Održat će se 8 laboratorijskih vježbi, od toga:

  • 5 klasičnih mjeriteljskih vježbi (spajanje istosmjernog ili izmjeničnog kruga i mjerenje električnih veličina) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)
  • 3 računalne vježbe (analiza kruga i mjerenje preko računala uz Digilent Analog Discovery 2) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)
    • U 2020/2021 će se računalne vježbe (i računalne provjere iz labosa) odvijati udaljeno preko sustava osnove.tel.fer.hr.

Odrađene laboratorijske vježbe su preduvjet za polaganje predmeta!

Provjera znanja provodi se putem testova na računalu (tzv. izlaznih testova) i usmenog ispitivanja.

  • Na svakoj računalnoj vježbi se piše računalni test (tri testa po 3 boda - ukupno od 0 do 9 bodova).
  • Tijekom semestra studente će i usmeno ispitivati voditelji vježbi. Ukupno mogu dobiti od 0 do 6 bodova.

Laboratorijske vježbe prate OE - Upute za laboratorijske vježbe (M. Dadić) (dostupne kao knjižica u Skriptarnici, a po poglavljima nakon logina na osnove.tel.fer.hr). Prije dolaska na vježbe student se mora pripremiti (riješiti pripremne zadatke).

Svaka grupa za labose zbog epidemioloških razloga broji do najviše 20 studenta tako da na jednom radnom mjestu jedan student (labosi će se odvijati u dvije spojene dvorane A309 i A310)!

Obavljanje vježbe izvan termina svoje podgrupe se zbog velikog broja i epidemioloških razloga studenata dozvoljava samo iznimno — treba se s ispričnicom (opravdanim razlogom) javiti svom voditelju lab. vježbi koji može odobriti odradu vježbe u drugom redovnom terminu ili terminima nadoknade. Detaljne upute možete naći ovdje!

Vježbu možete nadoknaditi SAMO uz odobrenje svog voditelja labosa!


Ponavljači

  • Sve pojedine odrađene vježbe iz prethodnog upisa predmeta automatski će se priznati te prepisati svi bodovi ostvareni na labosu (maks. 15 bodova)!
  • Neodrađene vježbe treba ponovno odraditi u 2020/2021!
  • Ako je netko odradio sve vježbe, ali je nezadovoljan brojem bodova iz provjera na računalu iz 2019/2020 (maks. 9 bodova) može ih u ak. god. 2020/2021 ponovno pisati (uz rizik da dobije i manji broj bodova). Takvi studenti će trebati dostaviti izjavu kojom se odriču bodova iz provjera na labosima iz 2019/2020 kako bi ih mogli ponovno pisati u 2020/2021 na frano.skopljanac-macina@fer.hr.

Demonstratori

U svakoj podgrupi će se odabrati jedan demonstrator koji pomaže ostalim studentima u obavljanju vježbi. Rad u laboratoriju ("demonstratura") se plaća u skladu s Pravilnikom Fakulteta.
Pratite obavijesti na FERWeb stranici OE — uskoro ćemo objaviti natječaj za demonstratore!

Demonstratori su oslobođeni od usmenog kolokviranja vježbe (demonstratori koji savjesno obavljaju svoje dužnosti dobivaju 6 bodova), ali moraju pristupiti testovima na računalu.

Popis demonstratora u 2020/21