OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LABORATORIJSKE VJEŽBE · 2017/2018

O laboratorijskim vježbama

Laboratorijske vježbe izvode se u suvremeno opremljenim Elektrotehničkim laboratorijima koji se nalaze na 3. katu A zgrade (A309, A310, A311 i A312). Svaki laboratorij ima po 12 radnih mjesta, koja su uz pribor i instrumentarij potreban za izvođenje stvarnih pokusa, opremljena i računalima. U pravilu na svakom radnom mjestu rade po dva studenta u paru.

Računala su donacija tvrtki i .

Nastava na FER-u se sastoji od predavanja i laboratorijskih vježbi, a izvodi se u dva ciklusa predavanja i tri ciklusa laboratorijskih vježbi. Unutar svakog ciklusa lab. vježbi predviđene su tri vježbe koje se izvode prema satnici 2+2+1 (ukupno 15 sati u semestru).
Odrađene laboratorijske vježbe su preduvjet za polaganje predmeta!

Provjera znanja provodi se putem testova na računalu (tzv. izlaznih testova) i usmenog ispitivanja.
Na kraju svakog ciklusa piše se računalni test (tri testa po 3 boda - ukupno od 0 do 9 bodova).
Za pristupanje testu student mora obaviti sve tri vježbe tog ciklusa i predati zadovoljavajuće Izvješće
!
Tijekom semestra studente će i usmeno ispitivati voditelji vježbi. Ukupno mogu dobiti od 0 do 6 bodova.

Laboratorijske vježbe prate posebne skripte — OE upute za laboratorijske vježbe (uskoro dostupne u Skriptarnici). Prije dolaska na vježbe student se mora pripremiti (riješiti pripremne zadatke).

Za obavljanje vježbi se pojedina nastavna grupa dijeli u podgrupe. Pojedina podgrupa broji do 24 studenta tako da na jednom radnom mjestu rade najviše dva studenta.

Obavljanje vježbe izvan termina svoje podgrupe se zbog velikog broja studenata dozvoljava samo iznimno — treba se s ispričnicom (opravdanim razlogom) javiti svom voditelju lab. vježbi koji može odobriti odradu vježbe u drugom redovnom terminu ili terminima nadoknade. Detaljne upute možete naći ovdje!

Vježbu možete nadoknaditi SAMO uz odobrenje svog voditelja labosa!


Ponavljači

Studenti koji ponavljaju prvi put, a u 2016/2017 su odradili sve laboratorijske vježbe:

  • Automatski im se priznaju sve vježbe i osvojeni bodovi iz vježbi iz 2016/2017 (maks. 15 bodova)!
  • Ako netko nije zadovoljan brojem bodova ostvarenim u ak. god. 2016/2017 može u ak. god. 2017/2018 ponoviti cjelokupne lab. vježbe i u sklopu vježbi ponovno pristupiti odgovarajućim provjerama koje nose maks. 15 bodova. Takvi studenti moraju doći osobno na ZOEEM (6. kat) i potpisati izjavu kojom se odriču ostvarenih bodova iz lab. vježbi u 2016/2017 i da žele u 2017/2018 u cijelosti ponoviti lab. vježbe.

Svi ostali ponavljači:

  • Moraju ponovno odraditi sve laboratorijske vježbe!


Demonstratori

Uobičajena je praksa da se u pojedinoj grupi imenuju dva demonstratora koji pomažu ostalim studentima u obavljanju vježbi. Rad u laboratoriju ("demonstratura") se plaća u skladu s Pravilnikom Fakulteta (predviđeno je cca. 8 sati rada u ciklusu).
Demonstratori su oslobođeni kolokviranja vježbe (demonstratori koji savjesno obavljaju svoje dužnosti dobivaju 6 bodova), ali moraju pristupiti testu na računalu.

Popis demonstratora u 2017/18