OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LABORATORIJSKE VJEŽBE · 2023/2024

2023/2024 — ljetni semestar

O laboratorijskim vježbama

Nastava na FER-u se sastoji od predavanja i laboratorijskih vježbi, a izvodi se u dva ciklusa predavanja i dva ciklusa laboratorijskih vježbi. Održat će se 9 laboratorijskih vježbi, od toga:

  • 6 klasičnih mjeriteljskih vježbi (spajanje istosmjernog ili izmjeničnog kruga i mjerenje električnih veličina) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)
  • 3 računalne vježbe (analiza kruga i mjerenje preko računala uz Digilent Analog Discovery 2) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)

Pregledaj skupni raspored labosa u 2023/24

Odrađene laboratorijske vježbe su preduvjet za polaganje predmeta!

Provjera znanja provodi se putem testova na računalu (tzv. izlaznih testova) i usmenog ispitivanja.

  • Na svakoj računalnoj vježbi se piše računalni test (tri testa po 3 boda - ukupno od 0 do 9 bodova).
  • Tijekom semestra studente će i usmeno ispitivati voditelji vježbi. Ukupno mogu dobiti od 0 do 6 bodova.

Laboratorijske vježbe prate OE - Upute za laboratorijske vježbe (M. Dadić) (dostupne kao knjižica u Skriptarnici). Prije dolaska na vježbe student se mora pripremiti (riješiti pripremne zadatke).

Na svakom radnom mjestu radi jedan student — labosi će se odvijati u dvije spojene dvorane A309 i A310, a svoje radno mjesto ćete saznati prije početka vježbi!

Obavljanje vježbe izvan termina svoje podgrupe se zbog velikog broja studenata dozvoljava samo iznimno — treba se s ispričnicom (opravdanim razlogom) javiti svom voditelju lab. vježbi koji može odobriti odradu vježbe u drugom redovnom terminu ili terminima nadoknade. Detaljne upute možete naći ovdje!

Vježbu možete nadoknaditi SAMO uz odobrenje voditelja/ice vaše grupe za labos!


Ponavljači

  • Sve pojedine odrađene vježbe iz prethodnog upisa predmeta automatski će se priznati te prepisati svi bodovi ostvareni na labosu (maks. 15 bodova)!
  • Neodrađene vježbe treba ponovno odraditi u 2023/2024!
  • Ako je netko odradio sve vježbe, ali je nezadovoljan brojem bodova iz provjera na računalu iz 2022/2023 (maks. 9 bodova) može ih u ak. god. 2023/2024 sve tri ponovno pisati (uz rizik da dobije i manji broj bodova). Takvi studenti će trebati dostaviti izjavu kojom se odriču bodova iz provjera na labosima iz 2022/2023 kako bi ih mogli ponovno pisati u 2022/2023 na frano.skopljanac-macina@fer.hr.

Demonstratori

  • Stariji demonstratori pomažu u pripremama laboratorijskih vježbi, provjeri opreme i održavanju konzultacija sa studentima, uvjet je da ste redoviti student koji je položio OE s 4 ili 5.
  • Klasični demonstratori pomažu ostalim studentima u obavljanju vježbi. Rad u laboratoriju ("demonstratura") se plaća u skladu s Pravilnikom Fakulteta.