OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
TESTOVI NA RAČUNALU · 2018/2019

2018/2019 — zimski semestar (FER2)

U sklopu laboratorijskih vježbi studenti rješavaju računalni test kojim se ocjenjuje postignuto znanje vezano uz vježbe.
Predviđen je po jedan test u svakom ciklusu vježbi (svaki ciklus se sastoji od tri vježbe - test se rješava nakon obavljene treće vježbe).

Uvjet za pristupanje testu su obavljene sve vježbe i predano te prihvaćeno Izvješće tog ciklusa.
Formular za pisanje izvješća se nalazi u skripti za lab. vježbe.

Test ima šest pitanja koja se boduju sa +0,5 točno, 0 netočno ili neodgovoreno. Postignuti bodovi ulaze u sumu ukupno postignutih bodova.

Pojedini test možete rješavati samo jednom. Trajanje testa je 12 minuta. Pitanja dobivate na zaslonu računala.
Kao pripremu za ove testove preporučuje se studentima rješavati testove za vježbu koji se nalaze na WEB stranici Osnova.