OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
RASPORED LAB. VJEŽBI · 2018/2019

2018/2019 — zimski semestar (FER2)

Raspored laboratorijskih vježbi se objavljuje za svaki ciklus u kalendaru na FERWebu kao i na ovoj stranici.


Raspored za obavljanje laboratorijskih vježbi iz OE u 2018/2019:

I. CIKLUSII. CIKLUSIII. CIKLUS


Da bi mogli pristupiti vježbama trebate prilikom dolaska u labos donijeti riješene pripremne zadatke za vježbu koju taj dan radite. Pripremne zadatke nalazite u Uputama za lab. vježbe iz OE 2017/2018 (uskoro u Skriptarnici FER-a), a pomoć pri rješavanju potražite na WebOE...

Raspored laboratorijskih vježbi možete vidjeti i u osobnim kalendarima na FERWebu kao i nakon logina na osnove.tel.fer.hr. Molimo studente da se zbog popunjenosti podgrupa - termina maksimalno pridržavaju svojih termina!

Detaljne upute o postupanju prilikom izostanka s vježbe POGLEDAJTE OVDJE!

Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se u tri ciklusa. U svakom ciklusu obavljate po tri vježbe raspoređene u tri tjedna (2+2+1 školski sat). Treća vježba u svakom ciklusu je računalna (izvodi se simulacijom pokusa na računalu). Ujedno se u sklopu te vježbe vrši provjera znanja putem računalnog testa sa 6 pitanja. Test mogu pisati samo studenti koji odrade sve tri vježbe u ciklusu i predaju zadovoljavajuće Izvješće!


Ponavljači

  • Automatski vam se priznaju svi odrađeni ciklusi i na njima osvojeni bodovi iz vježbi iz prethodne godine (maks. 15 bodova)!
  • Ako netko nije zadovoljan brojem bodova iz ak. god. 2017/2018 može u ak. god. 2018/2019 ponoviti cjelokupne lab. vježbe i u sklopu vježbi ponovno pristupiti odgovarajućim provjerama koje nose maks. 15 bodova. Takvi studenti moraju doći osobno na ZOEEM (6. kat) i potpisati izjavu kojom se odriču ostvarenih bodova iz lab. vježbi u 2017/2018 i da žele u 2018/2019 u cijelosti ponoviti lab. vježbe.
  • Studenti koji nisu odradili jedan ili više ciklusa labosa moraju ih odraditi u 2018/2019.