OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
RASPORED LAB. VJEŽBI · 2020/2021

2020/2021 — ljetni semestar

Raspored laboratorijskih vježbi će se službeno objaviti na FERWebu kao i na ovoj stranici.


Skupni raspored labosa

Da bi mogli pristupiti vježbama trebate se pripremiti prema uputama OE - Laboratorijske vježbe (M. Dadić) (dostupno u Skriptarnici i po poglavljima nakon logina na osnove.tel.fer.hr) i riješiti pripremne zadatke.

Raspored laboratorijskih vježbi možete vidjeti i u osobnim kalendarima na FERWebu kao i nakon logina na osnove.tel.fer.hr. Molimo studente da se zbog popunjenosti podgrupa - termina i epidemioloških pravila obavezno pridržavaju svojih termina!

Detaljne upute o postupanju prilikom eventualnog izostanka s vježbe POGLEDAJTE OVDJE!

Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se kroz dva ciklusa i prate gradivo s predavanja. U prvom ciklusu prije međuispita obavljate tri vježbe kroz tri tjedna, a potom u drugom ciklusu 6 vježbi kroz 6 tjedana (većinom nakon međuispita). Svaka treća vježba je računalna (mjerenja se izvode uz pomoć računala). Ujedno se u sklopu te vježbe vrši provjera znanja putem računalnog testa sa 6 pitanja. U 2020/2021 će se računalne vježbe odvijati udaljeno preko sustava osnove.tel.fer.hr.


Ponavljači

  • Sve pojedine odrađene vježbe iz prethodnog upisa predmeta automatski će se priznati te prepisati svi bodovi ostvareni na labosu (maks. 15 bodova)!
  • Neodrađene vježbe treba ponovno odraditi u 2020/2021!
  • Ako je netko odradio sve vježbe, ali je nezadovoljan brojem bodova iz provjera na računalu iz 2019/2020 (maks. 9 bodova) može ih u ak. god. 2020/2021 ponovno pisati (uz rizik da dobije i manji broj bodova). Takvi studenti će trebati dostaviti izjavu kojom se odriču bodova iz provjera na labosima iz 2019/2020 kako bi ih mogli ponovno pisati u 2020/2021 na frano.skopljanac-macina@fer.hr.