OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
RASPORED LAB. VJEŽBI · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar

Raspored laboratorijskih vježbi se službeno objavljuje na FERWebu kao i na ovoj stranici.


Skupni raspored labosa

Da bi mogli pristupiti vježbama trebate se pripremiti prema uputama OE - Laboratorijske vježbe (M. Dadić) (dostupno u Skriptarnici) i riješiti pripremne zadatke.

Raspored laboratorijskih vježbi možete vidjeti i u osobnim kalendarima na FERWebu kao i nakon logina na osnove.tel.fer.hr. Molimo studente da se zbog popunjenosti podgrupa - termina obavezno pridržavaju svojih termina!

Detaljne upute o postupanju prilikom eventualnog izostanka s vježbe POGLEDAJTE OVDJE!

Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se kroz dva ciklusa i prate gradivo s predavanja. U prvom ciklusu prije međuispita obavljate tri vježbe kroz tri tjedna, a potom u drugom ciklusu 6 vježbi kroz 6 tjedana (većinom nakon međuispita). Svaka treća vježba je računalna (mjerenja se izvode uz pomoć računala). Ujedno se u sklopu te vježbe vrši provjera znanja putem računalnog testa sa 6 pitanja.


Ponavljači

  • Ako ste odradili sve vježbe u prethodnoj godini — automatski vam se priznaje odrađeni labos kao i bodovi ostvareni na labosu (maks. 15 bodova)!
  • Ako netko nije zadovoljan brojem bodova iz ak. god. 2018/2019 može u ak. god. 2019/2020 ponoviti cjelokupne lab. vježbe i u sklopu vježbi ponovno pristupiti odgovarajućim provjerama koje nose maks. 15 bodova. Takvi studenti moraju doći osobno na ZOEEM (6. kat) i potpisati izjavu kojom se odriču ostvarenih bodova iz lab. vježbi u 2018/2019 i da žele u 2019/2020 u cijelosti ponoviti lab. vježbe.
  • Ostali ponavljači koji nisu odradili cjelokupan laboratorij moraju odraditi sve vježbe u 2019/2020.