OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
RASPORED LAB. VJEŽBI · 2017/2018

Raspored laboratorijskih vježbi se objavljuje za svaki ciklus u kalendaru na FERWebu kao i na ovoj stranici.


Raspored za obavljanje vježbi OE 2017/2018:

I. CIKLUSII. CIKLUSIII. CIKLUS


Da bi mogli pristupiti vježbama trebate prilikom dolaska u labos donijeti riješene pripremne zadatke za vježbu koju taj dan radite. Pripremne zadatke nalazite u Uputama za lab. vježbe iz OE 2017/2018 (uskoro u Skriptarnici FER-a), a pomoć pri rješavanju potražite na WebOE...

Raspored laboratorijskih vježbi možete vidjeti i u osobnim kalendarima na FERWebu kao i nakon logina na osnove.tel.fer.hr. Molimo studente da se zbog popunjenosti podgrupa - termina maksimalno pridržavaju svojih termina!

Detaljne upute o postupanju prilikom izostanka s vježbe POGLEDAJTE OVDJE!

Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se u tri ciklusa. U svakom ciklusu obavljate po tri vježbe raspoređene u tri tjedna (2+2+1 školski sat). Treća vježba u svakom ciklusu je računalna (izvodi se simulacijom pokusa na računalu). Ujedno se u sklopu te vježbe vrši provjera znanja putem računalnog testa sa 6 pitanja. Test mogu pisati samo studenti koji odrade sve tri vježbe u ciklusu i predaju zadovoljavajuće Izvješće!

U pravilu su studenti svake grupe za predavanja podijeljeni u četiri grupe za labos (grupu iz labosa saznajte loginom na sustav WebOE ili FERWeb).

Ponavljačima koji ponavljaju po prvi put, a prethodne godine su obavili sva tri ciklusa lab. vježbi (odradili sve vježbe i predali Izvješće za svaki ciklus), priznaju se sve lab. vježbe i bodovi ostvareni u ak. god. 2016/2017 na laboratoriju (maks. 15 bodova)*.

Svi ostali ponavljači dužni su obaviti sve vježbe i bit će im dodijeljena podgrupa.


*  Studenti koji nisu zadovoljni s ukupnim brojem bodova ostvarenim na labosima u ak. god. 2016/2017 na početku nastave predaju zahtjev za ponovnom odradom cjelokupnog labosa.