OE 2022/23 — raspored laboratorijskih vježbi

1. laboratorijska vježba (20. 3. 2023. — 23. 3. 2023.)

  • vježba se održava u dvoranama A309 i A310
    • po 11 radnih mjesta u A309 i A310
    • na svakom radnom mjestu jedan student
  • vježba traje 90 minuta