OE 2021/22 — raspored laboratorijskih vježbi

1. laboratorijska vježba (21. 3. 2022. — 24. 3. 2022.)

  • vježba se održava u dvoranama A309 i A310
    • po 11 radnih mjesta u A309 i A310
    • na svakom radnom mjestu jedan student
  • vježba traje 90 minuta