OE 2020/21 — raspored laboratorijskih vježbi

1. laboratorijska vježba (6. 4. 2021. — 9. 4. 2021.)

  • vježba se održava u dvoranama A309 i A310
    • po 10 radnih mjesta u A309 i A310
    • na svakom radnom mjestu jedan student
  • vježba traje 90 minuta
  Utorak
6. 4. 2021.
Srijeda
7. 4. 2021.
Četvrtak
8. 4. 2021.
Petak
9. 4. 2021.
08:30 — 09:00 L09 L17 L25 L01
09:00 — 09:30
09:30 — 10:00
10:00 — 10:30 L10 L18 L26 L02
10:30 — 11:00
11:00 — 11:30
11:30 — 12:00 L11 L19 L27 L03
12:00 — 12:30
12:30 — 13:00
13:00 — 13:30        
13:30 — 14:00 L12 L20 L28 L04
14:00 — 14:30
14:30 — 15:00
15:00 — 15:30 L13 L21 L29 L05
15:30 — 16:00
16:00 — 16:30
16:30 — 17:00 L14 L22 L30 L06
17:00 — 17:30
17:30 — 18:00
18:00 — 18:30 L15 L23 L31 L07
18:30 — 19:00
19:00 — 19:30
19:30 — 20:00 L16 L24 L32 L08
20:00 — 20:30
20:30 — 21:00