OE 2017/18 — raspored za treći ciklus laboratorija

16. tjedan nastave 14.1.2019. — 18.1.2019.

  Petak — 18.1.2019.
Seminar (VI kat)
15:00—16:00 grupa L01 — vježba III.1
16:00—17:00 grupa L01 — vježba III.2
17:00—18:00 grupa L01 — vježba III.3