OE 2017/18 — raspored za prvi ciklus laboratorija

3. tjedan nastave 16.10.2017. — 20.10.2017. (vježba I.1)

4. tjedan nastave 23.10.2017. — 27.10.2017. (vježba I.2)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304
07:30—09:00 L01   L09   L17   L25      
09:00—10:30 L02   L10   L18   L26      
10:30—12:00 L03   L11   L19   L27      
13:00—14:30 L04   L12   L20   L28      
14:30—16:00 L05   L13   L21   L29      
16:00—17:30 L06   L14   L22   L30      
17:30—19:00 L07   L15   L23   L31      
19:00—20:30 L08   L16   L24   L32      

5. tjedan nastave 30.10.2017. — 3.11.2017. (vježba I.3)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304
07:30—09:00   L01   L09       L17   L25
8:15-9:00
09:00—10:30   L02   L10       L18   L26
9:00-9:45

L27
9:45-10:30
10:30—12:00   L03   L11       L19    
13:00—14:30   L04   L12       L20   L28
14:30—16:00   L05   L13       L21   L29
15:15-16:00
16:00—17:30   L06   L14       L22   L30
16:00-16:45

L31
16:45-17:30
17:30—19:00   L07   L15       L23   L32
17:30-18:15
19:00—20:30   L08   L16       L24    

napomena:
u pravilu će vježba I.3 trajati prvih 45 minuta svakog termina, preostalih 45 minuta voditelj grupe može iskoristiti za usmeno ispitivanje, rješavanje zadataka i sl.

novo:
termini vježbe I.3 za grupe L25-L32 usklađeni s FERWebom!