OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNICI · 2018/2019

Detaljni popis osoblja Zavoda (s e-mail adresama) možete pogledati na službenoj stranici Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Pojedini nastavnici imaju svoje stranice s materijalima i informacijama. Za dodatna objašnjenja (konzultacije) obratite se svojem nastavniku putem e-pošte.


2018/2019 — zimski semestar (FER2)
Nastavnici u 2018/2019 (zimski semestar — FER2):
NASTAVNIK GRUPA KONZULTACIJE E-POŠTA
Prof.dr.sc.
Armin Pavić
P01 Pregled termina konzultacija e-m
Prof.dr.sc.
Zoran Skočir
P01   e-m
Voditelji laboratorijskih vježbi u 2018/2019 (zimski semestar — FER2):
VODITELJ GRUPE LOKACIJA E-POŠTA
Ana Drandić
mag.ing.
... C6-05 e-m
Stjepan Frljić
mag.ing.
... C6-05 e-m
Luka Humski
mag.ing.
... C6-14 e-m
Frano Škopljanac-Mačina
dipl.ing.
L01 C6-14 e-m

Popis svih nastavnika
NASTAVNIK GRUPA KONZULTACIJE E-POŠTA
Prof.dr.sc.
Bruno Blašković
    e-m
Prof.dr.sc.
Martin Dadić
    e-m
Doc.dr.sc.
Damir Pintar
    e-m
Prof.dr.sc.
Mirko Randić
    e-m
Prof.dr.sc.
Bojan Trkulja
    e-m
Doc.dr.sc.
Mihaela Vranić
    e-m
Prof.dr.sc.
Sead Berberović
    e-m
Prof.dr.sc.
Petar Knežević
    e-m
Prof.dr.sc.
Armin Pavić
  Pregled termina konzultacija e-m
Prof.dr.sc.
Zoran Skočir
    e-m
Popis svih voditelja laboratorijskih vježbi
VODITELJ GRUPE LOKACIJA E-POŠTA
Doc.dr.sc.
Hrvoje Hegeduš
  C3-15 e-m
Doc.dr.sc.
Petar Mostarac
  C3-15 e-m
Dr.sc.
Branimir Ivšić
  C3-14 e-m
Ivica Kunšt
dipl.ing.
DEMOSI C3-10 e-m
Ana Drandić
mag.ing.
  C6-05 e-m
Stjepan Frljić
mag.ing.
  C6-05 e-m
Luka Humski
mag.ing.
  C6-14 e-m
Ana Šarčević
mag.ing.
  C6-17 e-m
Frano Škopljanac-Mačina
dipl.ing.
  C6-14 e-m