OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNICI · 2019/2020

Detaljni popis osoblja Zavoda (s e-mail adresama) možete pogledati na službenoj stranici Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Pojedini nastavnici imaju svoje stranice s materijalima i informacijama. Za dodatna objašnjenja (konzultacije) obratite se svojem nastavniku putem e-pošte.


2019/2020 — ljetni semestar
Popis svih nastavnika
NASTAVNIK GRUPA KONZULTACIJE E-POŠTA
Prof.dr.sc.
Bojan Trkulja
P01   e-m
Prof.dr.sc.
Martin Dadić
P02   e-m
Prof.dr.sc.
Petar Knežević
P03 i P07   e-m
Prof.dr.sc.
Sead Berberović
P04   e-m
Prof.dr.sc.
Mirko Randić
P05   e-m
Prof.dr.sc.
Bruno Blašković
P06   e-m
Prof.dr.sc.
Zoran Skočir
P07   e-m
Doc.dr.sc.
Damir Pintar
    e-m
Doc.dr.sc.
Mihaela Vranić
    e-m
Dr.sc.
Ana Drandić
P01   e-m
Dr.sc.
Luka Humski
P07   e-m
Popis svih voditelja laboratorijskih vježbi
VODITELJ GRUPE LOKACIJA E-POŠTA
Doc.dr.sc.
Hrvoje Hegeduš
L17, L18, L19 i L20 C3-09 e-m
Doc.dr.sc.
Petar Mostarac
L25, L26, L28, L29 C3-04 e-m
Dr.sc.
Ana Drandić
L03, L09, L10, L11 i L12 C6-05 e-m
Dr.sc.
Luka Humski
L22, L23, L24, L30, L31 i L32 C6-14 e-m
Stjepan Frljić
mag.ing.
L04, L13, L14, L15 i L16 C6-05 e-m
Ana Šarčević
mag.ing.
L01, L02 i L05 C6-17 e-m
Frano Škopljanac-Mačina
dipl.ing.
L06, L07, L08, L21 i L27 C6-14 e-m
Ivica Kunšt
dipl.ing.
DEMOSI C3-10 e-m