OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNICI · 2017/2018

Detaljni popis osoblja Zavoda (s e-mail adresama) možete pogledati na službenoj stranici Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Pojedini nastavnici imaju svoje stranice s materijalima i informacijama. Za dodatna objašnjenja (konzultacije) obratite se svojem nastavniku putem e-pošte.

Predavači po grupama u ak. god. 2017./2018.
NASTAVNIK GRUPA KONZULTACIJE E-POŠTA
Prof.dr.sc.
Sead Berberović
P01   e-m
Prof.dr.sc.
Zoran Skočir
P02   e-m
Prof.dr.sc.
Petar Knežević
P04
P07
  e-m
Prof.dr.sc.
Armin Pavić
P03
P09
Pregled termina konzultacija e-m
Prof.dr.sc.
Bruno Blašković
P05   e-m
Prof.dr.sc.
Mirko Randić
P08   e-m
Prof.dr.sc.
Martin Dadić
P06   e-m
Prof.dr.sc.
Bojan Trkulja
P01   e-m
Doc.dr.sc.
Damir Pintar
...   e-m
Doc.dr.sc.
Mihaela Vranić
...   e-m
Voditelji grupa za lab. vježbe u 2017./2018.
VODITELJ GRUPE LOKACIJA E-POŠTA
Doc.dr.sc.
Hrvoje Hegeduš
L25, L26, L27, L28 C3-15 e-m
Doc.dr.sc.
Petar Mostarac
L29, L30, L31, L32 C3-15 e-m
Dr.sc.
Branimir Ivšić
L19, L20, L21, L22 C3-14 e-m
Ana Drandić
mag.ing.
L09, L10, L11 C6-05 e-m
Stjepan Frljić
mag.ing.
L12, L13, L14, L15, L16 C6-05 e-m
Luka Humski
mag.ing.
L04, L05, L06, L07, L08 C6-14 e-m
Ana Šarčević
mag.ing.
L17, L18 C6-17 e-m
Frano Škopljanac-Mačina
dipl.ing.
L01, L02, L03, L23, L24 C6-14 e-m
Ivica Kunšt
dipl.ing.
DEMOSI C3-10 e-m