OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2018/2019

2018/2019 — zimski semestar (FER2)
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA LAB. VJEŽBE DZ
1. 1.10. — 5.10.2018. I.
 
Uvodne napomene
Osnove elektriciteta
nema nema
2. 9.10. — 12.10. II.
 
Električna struja i pripadne pojave
Osnovne veličine električnih krugova
nema Primjer
3. 15.10. — 19.10. III.
 
Jednostavni krugovi istosmjerne struje
Kondenzatorski spojevi
nema 1.
4. 22.10. — 26.10. IV. Složeni krugovi istosmjerne struje
BLOK 1. CIKLUS
I.1 UI karakteristike
I.2 Elementi i zakoni strujnih krugova
I.3 Spojevi kondenzatora (računalna vježba)
1. TEST NA RAČUNALU
2.
5. 29.10. — 2.11.* V. Osnove magnetizma nema 3.
6. 5.11. — 9.11. VI.
 
 
Sinusno promjenjive el. veličine
Načela rješavanja krugova izmjenične struje u kompleksnom području, vektorski prikazi
Nadoknade I.1I.3 4.
7. 12.11. — 16.11. VII. RLC krugovi i frekvencijske ovisnosti nema 5.
8. — 9. 19.11. — 30.11. MEĐUISPITI
10. 3.12. — 7.12. VIII. Snaga u krugovima izmjenične struje nema 6.
11. 10.12. — 14.12. IX.
 
Topografski i mjesni dijagrami
Složeni krugovi izmjenične struje
BLOK 2. CIKLUS
II.1 Vektorski, fazorski i topografski dijagrami
II.2 Frekvencijske ovisnosti
II.3 Snaga kod izmjenične struje (računalna vježba)
2. TEST NA RAČUNALU
7.
12. 17.12. — 21.12. X. Postupci rješavanja električnih mreža Nadoknade II.1II.3 8.
13. i 14. 22.12.2018. — 6.1.2019. BLAGDANI
15. 7.1. — 11.1. XI. Trofazni sustavi nema 9.
16. 14.1. — 18.1. XII.
 
Prijelazne pojave
Nesinusoidalne periodičke el. veličine
BLOK 3. CIKLUS
III.1 Teoremi mreža
III.2 Trofazni sustavi
III.3 Prijelazna stanja (računalna vježba)
3. TEST NA RAČUNALU
10.
17. 21.1. — 25.1. XIII.
 
Harmonički složeni valni oblici
(+ ponavljanje)
Nadoknade III.1III.3 nema
18. — 21. 28.1. — 22.2. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS
LAB. VJEŽBE:
I. CIKLUS
II. CIKLUS
III. CIKLUS

* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE