OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar — teme predavanja
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA
1. 2.3. — 6.3. I. Uvodne napomene
Varijable (naboj. struje. energija. napon. snaga. ulančani tokovi), Elementi (otpor. induktivitet. kondenzator. strujni i naponski izvor)
2. 9.3. — 13.3. II. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
3. 16.3. — 20.3. III. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
4. 23.3. — 27.3. IV. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
5. 30.3. — 3.4. V. Izmjenična snaga
6. 6.4. — 10.4. VI. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
7. 14.4. — 17.4. VII. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
8. — 9. 20.4. — 30.4. MEĐUISPITI
10. 4.5. — 8.5. VIII. Načelo superpozicije, Theveninov teorem, Nortonov teorem
11. 11.5. — 15.5. IX. Naponi čvorova, Konturne struje
12. 18.5. — 22.5. X. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
13. 25.5. — 29.5. XI. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
14. 1.6. — 6.6. XII. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
15. 8.6. — 10.6. XIII. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
16. — 20. 15.6. — 17.7. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS

Uz predavanja, izvodit će se 8 laboratorijskih vježbi, a tijekom semestra studenti će rješavati 5 domaćih zadaća.


* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE