OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2017/2018

TJEDAN DATUMI PREDAVANJA LAB. VJEŽBE DZ
1. 2.10. — 6.10.2017. I.
 
Uvodne napomene
Osnove elektriciteta
nema nema
2. 9.10. — 13.10. II.
 
Električna struja i pripadne pojave
Osnovne veličine električnih krugova
nema Primjer
3. 16.10. — 20.10. III.
 
Jednostavni krugovi istosmjerne struje
Kondenzatorski spojevi
I.1 UI karakteristike 1.
4. 23.10. — 27.10. IV. Složeni krugovi istosmjerne struje I.2 Elementi i zakoni strujnih krugova 2.
5. 30.10. — 3.11. V. Osnove magnetizma I.3 Spojevi kondenzatora (računalna vježba)
1. TEST NA RAČUNALU
3.
6. 6.11. — 10.11. VI.
 
 
Sinusno promjenjive el. veličine
Načela rješavanja krugova izmjenične struje u kompleksnom području, vektorski prikazi
Nadoknade I.1I.3 4.
7. 13.11. — 17.11. VII. RLC krugovi i frekvencijske ovisnosti II.1 Vektorski, fazorski i topografski dijagrami 5.
8. — 9. 20.11. — 1.12. MEĐUISPITI
10. 4.12. — 8.12. VIII. Snaga u krugovima izmjenične struje II.2 Frekvencijske ovisnosti 6.
11. 11.12. — 15.12. IX.
 
Topografski i mjesni dijagrami
Složeni krugovi izmjenične struje
II.3 Snaga kod izmjenične struje (računalna vježba)
2. TEST NA RAČUNALU
7.
12. 18.12. — 21.12. X. Postupci rješavanja električnih mreža Nadoknade II.1II.3 8.
13. i 14. 22.12. — 7.1.2018. BLAGDANI
15. 8.1. — 12.1. XI. Trofazni sustavi III.1 Teoremi mreža 9.
16. 15.1. — 19.1. XII.
 
Prijelazne pojave
Nesinusoidalne periodičke el. veličine
III.2 Trofazni sustavi 10.
17. 22.1. — 26.1. XIII.
 
Harmonički složeni valni oblici
(+ ponavljanje)
III.3 Prijelazna stanja (računalna vježba)
3. TEST NA RAČUNALU

Nadoknade III.1III.3
nema
18. — 21. 29.1. — 23.2. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS
LAB. VJEŽBE:
I. CIKLUS
II. CIKLUS
III. CIKLUS

* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE