OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NADOKNADE LAB. VJEŽBI · 2018/2019

2018/2019 — zimski semestar (FER2)

  1. U slučaju zakašnjenja na svoj termin (npr. zastoj u prometu) neka se student odmah javi nastavniku u laboratoriju koji će mu dodijeliti prvi sljedeći termin u kojem postoji slobodno radno mjesto.
  2. Ako ste na dan vježbi bili spriječeni zbog nekog opravdanog razloga, javite se s molbom za nadoknadu što prije svom voditelju lab. vježbi. Kad Vam odobri nadoknadu bit ćete raspoređeni u neki od preostalih redovnih termina u tom tjednu.
  3. Ako ste bili bolesni čitav tjedan laboratorijskih vježbi javite se s liječničkom potvrdom i molbom za nadoknadu svom voditelju lab. vježbi. Kad Vam odobri nadoknadu bit ćete raspoređeni u termine za nadoknadu**!


** U jednom danu se može nadoknaditi jedna vježba.

Nadoknade vježbi pojedinog ciklusa moraju se obaviti prije početka novog ciklusa lab. vježbi!