OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
PISMENI I USMENI ISPITI · 2020/2021

2020/2021 — ljetni semestar

Nakon prvog ciklusa predavanja održat će se međuispit.

Međuispit donosi ukupno najviše 26 bodova, pokriva gradivo prvog ciklusa predavanja, piše se 90 minuta, a ima 10 računskih zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 po [+2/-0,5/0] i 6 po [+3/-1/0] (bodovi za točan odgovor/netočan odgovor/neodgovoreno).

Na kraju semestra održat će se završni ispit.

Završni ispit donosi ukupno najviše 50 bodova, piše se 120 minuta, a ima 24 pitanja s ponuđenim odgovorima: 10 računskih zadataka koji pokrivaju drugi ciklus predavanja (4 po [+2/-0,5/0] i 6 po [+3/-1/0]) i 14 teoretskih pitanja koja pokrivaju cjelokupno gradivo (6 po [+1/-0,25/0], 6 po [+2/-0,5/0] i 2 po [+3/-1/0]). U 2020/21 teoretska pitanja zamjenjuju klasični usmeni ispit.

Preduvjet za pristup završnom ispitu i polaganje predmeta su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za redovno polaganje predmeta je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, međuispita i završnog ispita).


Nakon završetka semestra organizirat će se ponovljeni ispiti za studente koji nisu redovnim putem položili predmet.

Ponovljeni ispit donosi ukupno najviše 76 bodova, piše se 150 minuta, pokriva cjelokupno gradivo, a ima 34 pitanja s ponuđenim odgovorima: 20 računskih zadataka (8 po [+2/-0,5/0] i 12 po [+3/-1/0]) i 14 teoretskih pitanja (6 po [+1/-0,25/0], 6 po [+2/-0,5/0] i 2 po [+3/-1/0]). U 2020/21 teoretska pitanja zamjenjuju klasični usmeni ispit.

Preduvjet za pristup ponovljenom ispitu i polaganje predmeta su su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za polaganje predmeta na ponovljenom ispitu je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, pismenog ispita).


Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!

Primjere teoretskih pitanja koje zamjenjuju usmeni ispit možete pronaći među nastavnim materijalima nakon logina na FERWeb ili osnove.tel.fer.hr.