OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
PISMENI I USMENI ISPITI · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar

Tijekom semestra održat će se međuispit i završni ispit.

Međuispit se sastoji od 10 zadataka s ponuđenim odgovorima (ukupno 26 bodova: 6 zadataka po 3 boda za točan, a -1 bod za netočan odgovor te 0 bodova za neodgovoreno; 4 zadataka po 2 boda za točan, a -0,5 boda za netočan odgovor te 0 bodova za neodgovoreno), a rješava se 90 minuta.

Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio završnog ispita je istog oblika kao i međuispit (ukupno 26 bodova), a na usmenom dijelu odgovara se na 6 pitanja (ukupno 24 boda: na svako pitanje se može dobiti od 0 do 4 boda).

Međuispit obuhvaća gradivo koje će biti obrađeno u prvih sedam tjedana izravne nastave. Neka se studenti pravovremeno (samostalno rješavajući zadatke za vježbu i domaće zadaće) pripreme kako bi postigli što bolje rezultate!

Pismeni dio završnog ispita obuhvaća gradivo drugog ciklusa predavanja (8. - 13. tjedan izravne nastave).

Usmeni dio završnog ispita obuhvaća cjelokupno gradivo.

Preduvjet za pristup završnom ispitu su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za pristup usmenom dijelu završnog ispita je barem 18 bodova iz pismenih provjera (međuispit i pismeni dio završnog ispita). Prag na usmenom dijelu završnog ispita iznosi 8 bodova.

Uvjet za redovno polaganje predmeta je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, međuispita i završnog ispita) i najmanje 8 bodova na usmenom dijelu završnog ispita.


Nakon završetka semestra organizirat će se ponovljeni ispiti za studente koji nisu redovnim putem položili predmet.

Ponovljeni ispit se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita.

Pismeni ispit pokriva cjelokupno gradivo, sastoji se od 20 zadataka s ponuđenim odgovorima (ukupno 52 boda: 12 zadataka po 3 boda za točan, a -1 bod za netočan odgovor te 0 bodova za neodgovoreno; 8 zadataka po 2 boda za točan, a -0,5 boda za netočan odgovor te 0 bodova za neodgovoreno), a rješava se 150 minuta.

Usmeni ispit obuhvaća cjelokupno gradivo. Na usmenom ispitu odgovara se na 6 pitanja (ukupno 24 boda: na svako pitanje se može dobiti od 0 do 4 boda).

Preduvjet za pristup ponovljenom ispitu su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za pristup usmenom ispitu je barem 18 bodova iz pismenog ispita. Prag na usmenom ispitu iznosi 8 bodova.

Uvjet za polaganje predmeta na ponovljenom ispitu je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, pismenog i usmenog ispita) i najmanje 8 bodova na usmenom ispitu.


Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!

Službeni popis pitanja za usmeni ispit uskoro možete pronaći među nastavnim materijalima nakon logina na FERWeb ili osnove.tel.fer.hr.