OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
PISMENI I USMENI ISPITI · 2023/2024

2023/2024 — ljetni semestar

Nakon prvog ciklusa predavanja održat će se međuispit.

Međuispit donosi najviše 26 bodova, pokriva gradivo prvog ciklusa predavanja, piše se 120 minuta, a ima 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 po [+2/-0,5/0] i 6 po [+3/-1/0] (bodovi za točan odgovor/netočan odgovor/neodgovoreno).

Na kraju semestra održat će se završni ispit, a sastoji se od pismenog i usmenog dijela:

 • pismeni dio završnog ispita donosi najviše 26 bodova, pokriva gradivo drugog ciklusa predavanja, piše se 120 minuta, a ima 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 po [+2/-0,5/0] i 6 po [+3/-1/0] (bodovi za točan odgovor/netočan odgovor/neodgovoreno)
 • usmeni dio završnog ispita donosi najviše 24 boda, a pokriva cjelokupno gradivo
  • uvjet za pristup usmenom dijelu završnog ispita je najmanje 18 bodova iz zbroja bodova međuispita i pismenog dijela završnog ispita
   • ako je ukupni rezultat MI (ili pismenog dijela ZI) bio manji od nule onda se u tom zbroju uzima kao nula
  • prag na usmenom dijelu završnog ispita je 8 bodova

Preduvjet za pristup završnom ispitu i polaganje predmeta su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za redovno polaganje predmeta je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, međuispita i završnog ispita) i najmanje 8 bodova iz usmenog dijela završnog ispita.


Nakon završetka semestra organizirat će se ponovljeni ispiti za studente koji nisu redovnim putem položili predmet.

Ponovljeni ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita:

 • pismeni ispit donosi najviše 52 boda, pokriva cjelokupno gradivo, piše se 120 minuta, a ima 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 po [+4/-1/0] i 6 po [+6/-2/0] (bodovi za točan odgovor/netočan odgovor/neodgovoreno)
 • usmeni ispit donosi najviše 24 boda, a pokriva cjelokupno gradivo
  • uvjet za pristup usmenom ispitu je najmanje 18 bodova iz pismenog ispita
  • prag na usmenom ispitu je 8 bodova

Preduvjet za pristup ponovljenom ispitu i polaganje predmeta su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za polaganje predmeta na ponovljenom ispitu je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, pismenog i usmenog ispita) i najmanje 8 bodova iz usmenog ispita.


Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!