OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LITERATURA · 2018/2019

2018/2019 — ljetni semestar (FER3)

Tiskani materijali

A. Pavić — I. Felja: Osnove elektrotehnike · Primjeri i zadaci za vježbu - 1. dio (dostupno u Skriptarnici)
A. Pavić — I. Felja: Osnove elektrotehnike · Primjeri i zadaci za vježbu - 2. dio (dostupno u Skriptarnici)

M. Dadić: Laboratorijske vježbe — 1. ciklus nastave (dostupno u Skriptarnici)
M. Dadić: Laboratorijske vježbe — 2. ciklus nastave (dostupno u Skriptarnici)

Nastavnici OE: Teme predavanja po tjednima nastave (interno izdanje - WebOE ili FerWEB ili Skriptarnica )

V. Pinter: Osnove elektrotehnike, I i II dio, sedmo izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
E. Šehović, M. Tkalić, I. Felja: Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, I dio, peto izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
B. Kuzmanović: Osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2000. (2002).
J. Edminister: Electric Circuits, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1983.
Yatsko, Hata: CIRCUITS – Principles, Analysis and Simulation, Saunders College Publishing, 1992.
S. Franco: Electric Circuits Fundamentals, Saunders College Publishing, 1995.
R. Boylestad: Introductory Circuit Analysis, Fifth Edition, Merrill Publishing Company, 1987.
I. Felja, D. Koračin: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz Osnova elektrotehnike
I. Felja, F. Škopljanac-Mačina: Upute za laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike (FER2)


WebOE

  • predavanja (mogu se nabaviti i u FER-ovoj Skriptarnici)
  • interaktivni nastavni materijali
  • on-line testovi s objašnjenjima
  • opisi pokusa instrumenata i sl.


Dodatno:

Na WEB-u možete naći veliki broj tutora iz elektrotehnike. Pretraživanje možete započeti pomoću linkova koji su navedeni ovdje ili koristiti pretraživače upisivanjem pojmova vezanih uz OE (npr. electrostatic field, electroscope, Kirchhoff's law...).