OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
KRITERIJ OCJENJIVANJA · 2020/2021

2020/2021 — ljetni semestar
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • sudjelovanje u predavanjima: 4 boda (moguće i kao online provjere; bez negativnih bodova)
 • domaće zadaće: 5 bodova (5 online zadaća, svaka po 1 bod; bez negativnih bodova)
 • testovi na lab. vježbama: 9 bodova (3 online testa; svaki po 3 boda; jedan test sadrži 6 pitanja [0.5 točno / 0 netočno ili neodgovoreno])
 • aktivnost na lab. vježbi: 6 bodova (na temelju pohađanja i aktivnosti na online labosima; bez negativnih bodova)
(b) - Međuispit (maks. 26 bodova):
 • ispit se piše 90 minuta, pokriva gradivo prvog ciklusa predavanja, a sadrži 10 računskih zadataka s ponuđenim odgovorima — 4 tipa [2 točno / -0,5 netočno / 0 neodgovoreno] i 6 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno])
(c) - Završni pismeni ispit (maks. 50 bodova):
Nužan preduvjet za pristup završnom ispitu kao i za polaganje predmeta su odrađene sve laboratorijske vježbe!
 • ispit se piše 120 minuta, sadrži 24 pitanja s ponuđenim odgovorima koja se dijele na:
  • računske zadatke: 26 bodova (gradivo drugog ciklusa predavanja; 10 zadataka s ponuđenim odgovorima — 4 tipa [2 točno / -0,5 netočno / 0 neodgovoreno] i 6 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno])
  • teoretska pitanja (zamjenjuju usmeni ispit u 2020/21): 24 boda (cjelokupno gradivo; 14 pitanja s ponuđenim odgovorima — 6 tipa [1 točno / -0,25 netočno / 0 neodgovoreno], 6 tipa [2 točno / -0.5 netočno / 0 neodgovoreno] i 2 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno])
UKUPNO = (a) + (b) + (c) = 100 bodova
Da bi student položio predmet mora ostvariti ukupno barem 50 bodova!
Studenti koji uspješno polože predmet dobit će ocjene prema zadanim pragovima:
 • Izvrstan (5) - 86 bodova
 • Vrlo dobar (4) - 74 boda
 • Dobar (3) - 62 boda
 • Dovoljan (2) - 50 bodova
 
STUDENTI KOJI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA NISU OSTVARILI PROLAZ MOGU PRISTUPITI ISPITNIM ROKOVIMA...
Nužan preduvjet za pristup ispitnom roku kao i za polaganje predmeta su odrađene sve laboratorijske vježbe!
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • prenose se svi postignuti bodovi iz nastave
(x) - Pismeni ispit (maks. 76 bodova):
 • ispit se piše 150 minuta, sadrži 34 pitanja s ponuđenim odgovorima koja se dijele na:
  • računske zadatke: 52 boda (cjelokupno gradivo; 20 zadataka s ponuđenim odgovorima — 8 tipa [2 točno / -0,5 netočno / 0 neodgovoreno] i 12 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno])
  • teoretska pitanja (zamjenjuju usmeni ispit u 2020/21): 24 boda (cjelokupno gradivo; 14 pitanja s ponuđenim odgovorima — 6 tipa [1 točno / -0,25 netočno / 0 neodgovoreno], 6 tipa [2 točno / -0.5 netočno / 0 neodgovoreno] i 2 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno])
ISPITNI ROK UKUPNO = (a) + (x) = 100 bodova
Uvjeti za prolaz i pragovi za ocjene ostaju nepromijenjeni!
 
VAŽNE NAPOMENE:
 • Ako je ukupni broj bodova pojedine provjere znanja bio negativan, on se pri konačnom zbrajanju svih prikupljenih bodova postavlja na nula bodova!
 • Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!