OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
KRITERIJ OCJENJIVANJA · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • sudjelovanje u predavanjima: 4 boda (daje nastavnik na temelju provjera; bez negativnih bodova)
 • domaće zadaće: 5 bodova (5 zadaća, svaka po 1 bod; bez negativnih bodova)
 • testovi na lab. vježbama: 9 bodova (3 testa; svaki po 3 boda; jedan test sadrži 6 pitanja [0.5 točno / 0 netočno ili neodgovoreno])
 • kolokvij lab. vježbi: 6 bodova (daje voditelj vježbi na temelju usmenih provjera tijekom semestra; bez negativnih bodova)
(b) - Međuispit (maks. 26 bodova):
 • pokriva gradivo 1. ciklusa predavanja; sadrži 10 zadataka s ponuđenim odgovorima - 6 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno] i 4 tipa [2 točno / -0.5 netočno / 0 neodgovoreno]
(c) - Završni ispit (maks. 50 bodova):
Nužan uvjet za pristup završnom ispitu su odrađene sve laboratorijske vježbe!
 • pismeni dio: 26 bodova (pokriva gradivo 2. ciklusa predavanja; identičnog broja zadataka i načina bodovanja kao na međuispitu)
 • usmeni dio: 24 boda (pokriva cjelokupno gradivo; sadrži 6 pitanja po 4 boda; nema negativnih bodova)
  • uvjet za pristup usmenom ispitu: barem 18 bodova s međuispita i pismenog dijela završnog ispita
  • prag na usmenom ispitu: 8 bodova
UKUPNO = (a) + (b) + (c) = 100 bodova
Da bi student položio predmet mora zadovoljiti ova dva uvjeta:
 1. Mora dobiti barem 8 bodova na usmenom ispitu!
 2. Mora sakupiti ukupno barem 50 bodova!
Studenti koji uspješno polože predmet dobit će ocjene prema zadanim pragovima:
 • Izvrstan (5) - 86 bodova
 • Vrlo dobar (4) - 74 boda
 • Dobar (3) - 62 boda
 • Dovoljan (2) - 50 bodova
 
STUDENTI KOJI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA NISU OSTVARILI PROLAZ MOGU PRISTUPITI ISPITNIM ROKOVIMA...
Nužan uvjet za ispitnom roku su odrađene sve laboratorijske vježbe!
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • prenose se svi postignuti bodovi iz nastave
(x) - Pismeni ispit (maks. 52 bodova):
 • pokriva cjelokupno gradivo; sadrži 20 zadataka s ponuđenim odgovorima - 12 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno] i 8 tipa [2 točno / -0.5 netočno / 0 neodgovoreno]
(y) - Usmeni ispit (maks. 24 bodova):
 • pokriva cjelokupno gradivo; sadrži 6 pitanja po 4 boda; nema negativnih bodova
  • uvjet za pristup usmenom ispitu: barem 18 bodova s pismenog ispita
  • prag na usmenom ispitu: 8 bodova
ISPITNI ROK UKUPNO = (a) + (x) + (y) = 100 bodova
Uvjeti za prolaz i pragovi za ocjene ostaju nepromijenjeni!
 
VAŽNE NAPOMENE:
 • Ako je ukupni broj bodova pojedine provjere znanja bio negativan, on se pri konačnom zbrajanju svih prikupljenih bodova postavlja na nula bodova!
 • Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!