OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
KONZULTACIJE · 2018/2019

Osim predavanja studenti imaju na raspolaganju još jedan oblik nastave — konzultacije. To znači da u dogovoreno vrijeme studenti mogu nastavnicima i asistentima postavljati pitanja u svezi svih nejasnoća vezanih uz nastavno gradivo.
Raspored konzultacija objavljuje svaki nastavnik.

Pitanja se mogu upućivati i e-poštom.

Pozivamo studente da aktivno sudjeluju u ovom obliku nastave, jer će time otkloniti eventualne probleme do kojih (povremeno) dolazi u situaciji na ispitima. Jasno je da će Vaša pitanja ujedno predstavljati vrijedan podatak o tome koje dijelove gradiva treba detaljnije prikazati.


Voditelji laboratorijskih vježbi (nastavnici i asistenti) održavaju redovite konzultacije petkom — prema sljedećem rasporedu:

2018/2019 — ljetni semestar (FER3) 2018/2019 — zimski semestar (FER2)

Napomena: oni koji žele na konzultacije kod voditelja labosa trebaju se najaviti e-mailom dežurnom voditelju barem jedan dan prije termina!