A r m i n P a v i ć
YourSite.com - Your slogan here
 
 
Tel: 01/6129 777
fax: 01/6129 616
email: armin.pavic@fer.hrUvod

1. Osnove elektriciteta

2a. Struja i otpor

2b. Osnove el. krugova

3. Jednostavni ist. krugovi

4. Složeni ist. krugovi

5. Osnove magnetizma

6. Sinusoidne veličine

7. RLC krugovi

8. Snaga (izm. krugovi)

9a. Topografski dijagram

9b. Složeni izm. krugovi

10a. Teoremi ist. mreža

10b. Teoremi izm. mreža

11. Polifazni sustavi

12a. Prijelazne pojave

12b. Nesinusne veličine

13b. Harmonički oblici

 
 
Ovdje se mogu naći dodatni nastavni materijali za OE po FER 2 programu i obavijesti koji nisu na glavnoj stranici za OE.

 

28.9.2018.

Ovdje će se tijekom semestra postavljati materijali prof. Pavića za predavanja iz Osnova elektrotehnike u ak. godini 2018/19 (zimski semestar — FER2). Materijali će biti dostupni nakon logina u sustav WebOE na vrhu stranice.

28.9.2018.

Termin konzultacije izvan termina u danima predavanja, je prema dogovoru Emailom.

 

Prof.dr.sc. Armin Pavić


 

 

 

 

 

 

 

 

FER - 2005-2018 - Zavod za Osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!